Mazurska huta żelaza

  Tak, wiem to dla nie których ludzi może być szokiem – huta żelaza na Mazurach? A jednak. Takowa huta istniała w miejscowości Wądołek, powstała w  1801 i  była najmniejszą hutą żelaza w całych Prusach Wschodnich. Wspomniany obiekt wybudowano w dolinie rzeki Rybnica, którego spiętrzone wody poruszały turbinę napędzającą urządzenia huty. W wielkim piecu jaki […]

Galindowie z Mazur

W lasach pomiędzy Kumielskiem a długim kątem znajduje się zagadkowa grupa głazów. Była ona prawdopodobnie miejscem kultu pruskich Galindów. Galindowie – plemię bałtyjskie zamieszkujące tereny obecnych Mazur, w nieokreślonym obszarze pomiędzy dzisiejszym Olsztynem i Szczytnem a południowo-zachodnimi krańcami Litwy. Okres bytowania Galindów na tych terenach datuje się na około V w. p.n.e. – XIII w. n.e., a ich ziemie jeszcze później nazywane były Galindią. Pierwsze wzmianki o Galindach można […]